Category: கரம் கெபடுப்போம்

ரூபா 25000/- மீன் வலைகள் அன்பளிப்பு.

எமது ஒன்றியத்தின் அங்கத்தவரும் நிர்வாக உறுப்பினருமான ழூசிதம்பரநாதர் பிரணவன் அவர்கள் தனது பிறந்த தினத்தை(06.05.2022) முன்னிட்டு கேப்பாப்புலவு வற்றாப்பளையில் கிராமத்தில் வசிக்கும் முன்னாள் போராளியொருவருக்கு 23500 ரூபா பெறுமதியான மீன் வலைகளையும் 1500/- பணத்தையும் […]